Informasjon fra serviceavdelingen

Trenger du service, kontakt en av våre serviceledere i ditt  distrikt.

Servicesjef

Arild Jensen servicesjef hybeko as

Arild Jensen

99 26 30 30

Serviceleder Vest

tom magne helle

Tom Magne Helle

40 01 72 08

Serviceleder Sør

henning omdal

Henning Omdal

35 50 85 12

Serviceleder Øst

petter lillevik

Petter Lilleby

46 82 88 43

Serviceleder Midt-Nord

alexander vinogradoff

Alexander Vinogradoff

40 64 48 53

Service Nord-Norge

Vi minner våre kunder på at vi  har to dyktige teknikere i våre nordligste fylker. De er utstyrt med egen servicebil, og har utgangspunkt i Lødingen og Tromsø. Serviceleder Midt-Nord, Alexander Vinogradoff, er deres serviceleder.

Ted Slettbakk

service nord ted slettbakk

Tom Olderskog Olsen

service nord tom olderskog olsen
info om serviceavdelingene
følg oss på Linkedin lik oss facebook