Genie EX flammebeskyttede lifter

Om EX

I dag er det mange industrielle prosesser der produksjon og håndtering av visse produkter (gass eller støv) som blandet med luft kan føre til eksplosjon. Disse tenn kilder kan være: lysbuer, gnister, høye temperaturer, etc.

Hybeko vil kunne gi flammesikker beskyttelse av enkelte selvgående lifter fra Genie som skal operere i eksplosjonsutsatte områder. Det gis full garanti i samsvar med ATEX-direktiv 2014/34 / EU, og det utstedes alle sertifikater som kreves for hvert enkelt tilfelle og beskyttelse.
"ATEX-direktiv 2014/34 / EU" spesifiserer krav for eksplosjonsfarlige områder, dvs. for installasjoner som inneholder stoffer, gasser eller støv som kan medføre risiko for eksplosjon i kombinasjon med luft.

  • Beskyttelse i henhold til ATEX direktivet
  • Skreddersydd flammesikker beskyttelse
  • Alle soner (1 og 2)
  • Sikkerhetsløsninger og miljø

Vi tilbyr ombygging til EX på følgende modeller

  • Batteridrevne sakselifter Genie GS-1532 til GS-4047
  • Mastelift med jib Genie GR-20J og GR-26J
  • Batteridreven bomlift Genie Z-30/20NRJ

Ombygd GS-1532

GS-1532EX batteridreven sakselift

Tilbud og info EX

Jeg ønsker følgende
Melding
Fornavn:
E-post:
Bekreft e-post
Firma:
Telefon:

Detaljer EX

Hydraulikk motor
Beskyttet motor med temperatur sensor.
Jordingspunkt saks og plattform
Jordingspunkter og statiske bånd.
ex beskyttelse av komponenter
Plassering hoved elektronik og blinklys.
ex beskyttet lader
Lader.
ex temperatur sensor
Temperatur sensor 
plassering ladekontakt
Beskyttet ladekontakt
Beskyttet elektronik
Gjennomføringer
ex temperatur sensor i plattform
Temperatur sensor i plattform

 

følg oss på Linkedin lik oss facebook